Stemtherapiepraktijk logopedie Amersfoort Schuilenburg

Wie ben ik?

Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Ik heb de studie logopedie gevolgd in Utrecht (1970-1973) Ik ben werkzaam geweest binnen de klinische logopedie op het universiteitsziekenhuis in Utrecht, afdeling Foniatrie (1973-1977). Daarna heb ik als docent gewerkt op de logopedie opleiding in Groningen (1977-1984), Utrecht en Rotterdam(1984-1986), Leiden (1986-1993 en weer in Utrecht (1993-2013). Naast mijn opleidingsbaan heb ik altijd in mijn logopedie praktijk gewerkt als stemtherapeut, momenteel in Amersfoort. Als docent geef ik aan logopedisten diverse nascholingscursussen die te maken hebben met geven van stemtherapie.