De Nasaleermethode volgens Pahn

Wanneer u belangstelling heeft voor het volgen van deze cursus, stuurt u dan een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling zal deze cursus weer worden aangeboden.

 

De Nasaleermethode is ontwikkeld door prof. dr. dr Johannes Pahn (1931-2015), KNO-arts, foniater, zanger en prof. dr. Elke Pahn, logopedist en theaterdocent. De methodiek is toe te passen in de stemtherapie, stemscholing en in de zangstemtherapie. De techniek wordt eerst in de spreekstem geoefend en toegepast, voordat de zangstem kan worden getraind. De theoretische achtergronden worden behandeld. De relatie met andere stemmethodieken zoals de kauwmethode en de resonansmethode wordt toegelicht. De cursus is toegespitst op de praktijk. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht in de tussenliggende weken waarin de cursist zelf en met cliënten of proefpersonen de methodiek oefent. Aan de hand van casusbesprekingen wordt de toepassing van de methode geillustreerd. Cursisten kunnen ook zelf een casus inbrengen. Van te voren krijgt de cursist enkele artikelen ter bestudering toegestuurd. Voor de tussenliggende weken ontvangt de cursist opdrachten die worden uitgewerkt en ter beoordeling aan de docent worden voorgelegd.  De docent geeft feedback op deze opdrachten.

De cursus is bedoeld voor logopedisten die werken met stempatiënten of hiermee ervaring willen

opdoen.

Docent: Jopie Kuiper is logopedist, stemtherapeut en is opgeleid en gecertificeerd door prof. dr.

J.Pahn om les te geven in de Nasaleermethode. Zij heeft ervaring in het toepassen van deze methode

bij de behandeling van stemstoornissen bij  beroepssprekers en (amateur)zangers.

 

Doelgroep: logopedisten

Duur: 2 dagen

Aantal cursisten: 10-12

Aantal uren: 10 contacturen en 12 zelfstudie/oefenuren

Punten: 22 punten niet geaccrediteerd

 

 Prijs, tijden, locatie zie de agenda.