Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing - 1 dag

Aan het stemgebruik van beroepssprekers worden speciale eisen gesteld.
Sprekers hebben vaak klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen
ten gevolge van verkeerd adem-of stemgebruik, inefficiënt stemgebruik of
gebruikt de patiënt compensatiemechanismen. Lichamelijke of emotionele
klachten kunnen van invloed zijn op de instandhouding van de problematiek.
Deze dag staat in het kader van de behandeling van beroepssprekers met
stemklachten. Er komen diverse thema’s aan de orde, zoals diagnostiek,
casuistiek, therapiemogelijkheden en stemmethodieken
De dag wordt vooral praktisch ingevuld. Ook de cursist kan casusvragen
inbrengen.

 

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte:  10 – 16 personen

Studieduur: 1 dag

Studiebelasting-uren: 7 uren

Punten: 7 niet geaccrediteerdepunten

Prijs, tijden, locatie zie de agenda.